$9.17
6.5W ST19 LED; Clear; Medium base; 4000K; 810 Lumens; 120V